Slokam with out Raga

Sub Junior
Names Results
Shreya Prasanna, Sresht thyagaraj 1st
Aditya Sastry, Hasini Sriee 2nd
Aarthi kannan,Srihitha Sriram 3rd
Adithi kannan,smrithi vinod,karthikesan suresh,Pavitra narasimhan SPM

Junior
Names Results
Pranav Dwarakanath 1st
Shloka kolapareddy 1st

Devotional/Sacred Musical forms

Sub Junior
Names Results
Lasya priya Pabbathi 1st
Sarwagna Vempati 2nd prize
Smrithi vinod 3rd prize
Sresht Thiyagashankar SPM

Junior
Names Results
Praseed Balaji 1st prize
Srinidhi Pucha 1st prize
Avanthika Sree 2nd prize
Lakshmi Aishwarya SPM
Haricharan Neelamegam SPM

Sub Senior
Names Results
Samskrith Sriram 1st prize
Saitharun Thallapragada 2nd prize
Mrinalini Iyer 3rd prize

Devotional/Sacred Musical forms

Sub Junior
Names Results
Shreya Prasanna 1st
Pooja Dwarakanath 2nd prize
Aditi Kannann and Aarthi Kannan SPM

Junior
Names Results
Srinidhi Pucha 1st prize
Janani Arunkumar 2nd prize
Bhavya Kanchibhotla SPM

Sub Senior
Names Results
Sai Tharun Thallapragada 1st prize

Devotional/Sacred Musical forms

Sub Junior
Names Results
Sadhna Patlola 1st
Anshi Peddareddivari 1st
Samvidasri Boyapati 1st

Junior
Names Results
Snigdha kothareddy 1st prize
Lakshmi Aishwarya 1st prize

Sub Senior
Names Results
Sai Tharun Thallapragada 1st prize

Devotional/Sacred Musical forms

Sub Junior
Names Results
Sresht Thiyagashankar 1st
Aditi Kannan 2nd prize
Aarthi Kannan 2nd prize

Junior
Names Results
Lakshmi Aishwarya Devulapalli 1st prize
Lakshmi Aishwarya 1st prize

Sub Senior
Names Results
Sai Tharun Thallapragada 1st prize