Carnatic Divine Multi Special

Divine Classics/Thukada Solo

Sub Junior
Names Results
Satya Ganesan 1st prize
Shriya Nandagiri 1st prize
Smrithi vinod 2nd prize
Deeksha 3rd prize
Juniors
Names Results
Sahana Vasudevan 1st prize
Srinidhi Pucha 2nd prize
Varsha P 3rd prize
Sub Senior
Names Results
Yuktha S 1st prize
Likitha Gangireddy 2nd prize
Surya Ganesan 3rd prize

Divine Classics/Thukada group

Group Results
SVT Music Juniors Janika Nachiappan 9, Aashni Nachiappan 6, Mayukha thogaru 7, Siddhanth Gokulakrishnan 6, Satvik Parasharam 6, Shikara Gangeyula 7
Juniors
Group Results
Raga surabhi Sankar Subramaniyan (10), Sakthika Vijay (13), Deeksha Senthil(9),Vedanth Jonnalagadda (11),Dhatri Jonnalagadda(12),Srijani Chilukuri(13),Ashvath Shyam Sundar (11)
Suswana Krithika(10), Koushik(12), Lakshmi Aishwarya(10),Aditi(7),Mohan(9), Snigdha(10), Sourav(12)
Inampudi Brothers Ajay Inampudi (13), Abhay Inampudi(10)
Sub Senior
Group Results
Raga Rasika Group Mrinalni Iyer 15, Sahana Suresh 16, Harini Senthilkumar 12

Multimedia

Sub Junior
Names Results
shishir Bharadwaj 1st prize
Aditi Kannan 2nd prize
Junior
Names Results
Srinidhi Puchha 1st prize
Varsha prasanna 2nd prize
Chitra Wudali 3rd prize
Carnatic Star
Names Results
Srinidhi Puchha J
Surya Ganesan SS
Yuktha Sureshkumar SS

Raga Repertoire

Junior
Names Results
Sahaana Vasudevan 1st prize
Chitra Wudali 2nd prize
srinidhi pucha 2nd prize
Sub Senior
Names Results
sanjay suresh 1st prize
Saipranav Manikandan 2nd prize
saisamyuktha shankar 3rd prize

Voice Contest

Sub Junior
Names Results Voice Contest
satya ganesan SJ 1st prize
Shreya Prasanna SJ 2nd prize
Shriya Nandagiri SJ 3rd prize
Junior
Names Results Voice Contest
avanthika sri J 1st prize
Mrithik suresh J 2nd prize
Krithika Didugu J 3rd prize
Sub Senior
Names Results Voice Contest
Sai Samyuktha & Surya SS 1st prize
Sai Tharun SS 2nd prize
Likitha Gangireddy SS 3rd prize
Best Range – Saisamyuktha
Best Statima – Sai Tharun

Musical Art

Sub Junior
Names Results
Sarvagna Vempati 1st prize
Junior
Names Results
Lakshmi Aishwarya 1st prize

Carnatic Debate

Junior
Names Results
Srinidhi Pucha 1st prize
Sub Senior
Names Results
Surya Ganesan 2nd prize

Essay Writing

Sub Junior
Names Results
Isha Rajarajan 1st prize
Junior
Names Results
Srinidhi Pucha 1st prize
Lakshmi Aishwarya 1st prize
Sub Senior
Names Results
Surya Ganesan 1st prize