School Teachers

SV Temple School (SVTS) Teachers
Telugu level 1 Vimala Muthyala
Hindi level 1 Sajla Aggarwal
Hindi level 2 Gopal Acharya
Yoga Arvind Naik
Culture Uma Uppaluri
Music Krishnaveni Katragadda
Bhajans& Shlokas Sailaja Vallamkondu
Front Desk Hema Acharya
Principal Gopal Acharya
Vice Principal Vimala Muthyala