1

Vinayaka Chavithi Puja9

Brahmotsavams 2018
sv-temple

September 2018 eventsshani

Shani Trayodashi Pooja
vaikunta

Vaikuntaekadasi Celebrations3newyear celebrations

Newyear Day Celebrations in SV Temple

Click Here To Download Newyear-Day-Celebrations1makarasnat

Makarasankranti Celebrations in SV Temple

Click Here To Download Makarasankranti Celebrations in SV Temple


4dhanurmas

Dhanurmasam Celebrations

Click Here To Download Dhanurmasam Celebrationsdecember event

SV Temple December 2017 Events

Click Here To Download December 2017 Events